0

Hướng dẫn đổi mật khẩu Sách Online BigBrain Soroban

Bước 1: Nếu bạn muốn đổi mật khẩu Sách Online, truy cập vào đường dẫn sau:

https://sach.bigbrain.com.vn/thong-tin-tai-khoan

Hoặc nhấp chuột vào vị trí có ảnh đại diện của bạn ở thanh điều hướng bên trái.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin bao gồm:

  • Mật khẩu cũ: chính là mã kích hoạt nếu bạn chưa đổi mật khẩu
  • Mật khẩu mới: nhập mật khẩu mới của bạn
  • Xác nhận mật khẩu mới: nhập lại mật khẩu mới của bạn.

Bước 3: Bấm vào Cập nhật. Đổi mật khẩu thành công. Bạn có thể truy cập
lần sau bằng số điện thoại và mật khẩu mới vừa đổi.

Powered by BetterDocs

0