tài liệu khoá học

buổi 1


buổi 2


buổi 3


buổi 4


Slide bài giảng: ĐANG CẬP NHẬT

buổi 5


buổi 6


 

Slide bài giảng: ĐANG CẬP NHẬT

buổi 7


 

Link đăng ký lớp Coach (phí tham gia tuỳ khả năng)

https://ttl.botplus.asia/nhadaotao

Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/tamtriluc

0