tài liệu khoá học pphttm t10

buổi 1

👉 Link tải Telegram để vào nhóm học tập
———
📲 Máy iPhone/iPad: https://telegram.org/dl/ios
📲 Máy Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
———
🖥️ Máy tính Windows: https://desktop.telegram.org/
💻 Máy tính macOS: https://macos.telegram.org/

FILE GHI ÂMbuổi 2

FILE GHI ÂMbuổi 3

FILE GHI ÂMbuổi 4

FILE GHI ÂM


buổi 5

FILE GHI ÂMbuổi 6

FILE GHI ÂMbuổi 7


Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/tamtriluc

0