0

Tâm Trí Lực Shop hỗ trợ khách hàng đổi trả mã trong trường hợp mã lỗi, không kích hoạt được, mã quá thời hạn. Không hỗ trợ hoàn hủy mã kích hoạt.

Với phần mềm 5 PHÚT THUỘC BÀI

Gói 1 lớp: Mã kích hoạt học 1 lớp được học theo lớp mình chọn khi kích hoạt, thời hạn học 1 năm

Gói 5 lớp: Mã kích hoạt học 5 lớp được học theo lớp mình chọn khi kích hoạt, thời hạn học 5 năm

Gói 12 lớp: Mã kích hoạt được học 12 lớp, thời hạn học 12 năm

Với Khoá học Online

Với Buzan Mindmap

Với Bigbrain Soroban

0